Conclusió

L'estudi estadístic d'una mostra al voltant de 3000 exemplars d'aquesta sèrie dels Divi, utilitzant els mètodes descrits, ens ha permès estimar el nombre d'encunys originals (600 per l'anvers i alguns més per al revers) i fer una aproximació al volum total de monedes emeses (1).

Hem evidenciant el diferent nombre d'encunys dedicat originalment a cada emperador restaurat, proporció que es reflecteix amb precisió en el nombre de monedes conservades actualment. Per tant, no hi ha hagut cap tipus de selecció posterior per una suposada damnatio memoriae o altres causes.

L'estudi dels híbrids coneguts i la seva relació amb series ben datades permet establir una datació més segura que la basada en arguments estilístics i històrics que encertadament la situaven durant el regnat de Trajà Deci i fins al regnat de Trebonià Gal i Volusià. Cal fer èmfasi en que la relació que ens donen els híbrids no es basa en la tipologia del revers sino en que hem localitzat l'encuny concret que va ser utilitzat tant per a encunyar monedes amb anvers de la sèrie dels Divi com per antoninians a nom de Volusià.

El 95% de les monedes registrades estan enllaçades pels seus encunys, inclosos els híbrids. Això demostra una continuïtat en la producció a la seca, en una única oficina o taller on s'utilitzaren tots els encunys emprats i on també es treballava amb d'altres encunys pertanyents a les series oficials de la seca de Roma.

A través dels resultats de l'estimació d'encunys originals i la presència en tresors d'aquestes monedes dels Divi, obrim la possibilitat de fer estimacions sobre el volum d'altres emissions, com els antoninians de Deci, que per la seva abundància no permeten pel moment fer una estimació d'encunys originals pel mateix mètode que hem emprat per als Divi.

Pel que fa al context històric, la producció inicial de monedes de la sèrie dels Divi correspon al regnat de Trajà Deci, relacionant-se conceptualment amb la continuïtat de la celebració del mil·lenari de Roma, celebrat dos anys abans per Filip, i la voluntat de l'imperi de recuperar un prestigi que garantís una estabilitat política, social, econòmica i religiosa que semblava sino haver-se perdut sí estar en risc.

Poques setmanes després d'iniciar el seu regnat Trajà Deci va ordenar la coneguda i extensa persecució de cristians, marcant una línia que mostrava el propòsit de rememorar temps passats, recuperant el culte imperial, perseguint la religió cristiana i restaurant emperadors amb qui es volia reflectir, fins el punt d'afegir, de fer seu, el nom de Trajà, emperador que havia portat l'imperi a la seva màxima extensió. Però el context històric de l'època va ser un factor insuperable, que va tallar en sec el seu regnat i posteriorment i gradual altres intents d'establir un paral·lelisme entre dos moments d'un imperi que havia canviat de forma irreversible.

(1) El nombre de monedes que pot arribar a produïr un encuny pot ser molt variable. Recomano l'article: De Callataÿ, F. Calculating Ancient Coin Production: Seeking a Balance. The Numismatic Chronicle Vol. 155 (1995), pp. 289-311.


Descripción: C:\AppServ\www\DiviSeries\Espanyol\back.JPG