Agraïments

Aquest treball no hauria estat possible sense la col·laboració d'un bon nombre d'amics i organitzacions que han contribuït amb les seves imatges de monedes, informació i idees.

Una llista que espero augmenti en el futur amb més aportacions. Per això, faig una crida a tots aquells que em puguin enviar la foto d'aquella moneda, o monedes, que tenen a la seva col·lecció. Espero aquestes imatges (e-mail) per a poder millorar el meu treball.

Els encunys de les noves monedes s'identificaran i s'incorporaran al registre, detectant altres peces amb encuny coincident amb elles i incorporant-les a la seqüència d'encunyació de la sèrie, fet que suposarà un valor afegit per a aquesta peça de la vostra col·lecció.

Vull expressar una vegada més el meu reconeixement més profund i donar les gràcies a tots els que m'han ajudat, i sense cap mena de dubte, m'ajudaran en el futur:

Museus

Numismàtics: Amics: