Recerca avançada a la base de dades DiviSeries

Amb aquesta eina pots buscar qualsevol moneda a la base de dades DiviSeries

Pots utilitzar les recerques preestablertes o fer servir lliurement el codi SQL que desitjis


DIVO AVGVSTO
DIVO VESPASIANO
DIVO TITO
DIVO NERVAE
DIVO TRAIANO
DIVO HADRIANO
DIVO PIO
DIVO MARCO
DIVO COMMODO
DIVO SEVERO
DIVO ALEXANDRO


DIVO AVGVSTO
DIVO VESPASIANO
DIVO TITO
DIVO NERVAE
DIVO TRAIANO
DIVO HADRIANO
DIVO PIO
DIVO MARCO
DIVO COMMODO
DIVO SEVERO
DIVO ALEXANDRO


ÀGUILA
PIRA
ALTRES (HÍBRIDS)


ÀGUILA
PIRA
ALTRES (HÍBRIDS)


Veure les monedes encunyades amb l'encuny anomenat :

Anvers
Revers

Exemple 1: Introduir NE12 i sel·leccionar "Anvers" per veure les monedes encunyades amb l'encuny número 12 del tipus DIVO NERVAE

Exemple 2: Introduir A036 i sel·leccionar "Revers"  per veure les monedes encunyades amb l'encuny número 036 del tipus ÀGUILA


Veure la moneda anomenada :

   Exemple : Introducir 77-012 per veure la moneda anomendada 77-012 o 77-01 per veure les monedes 77-010 a 77-019


Entra un texte per a buscar-lo al camp Descripció :

   Exemple: Introduir Lanz per veure totes les monedes registrades per cortesia d'aquesta casa de subhastes


Veure les monedes registrades amb un pes entre (gr.): Min. Màx.

   Exemple: Introduir Min = 3 and Màx = 3.5 per veure les monedes amb un pes entre 3 i 3.5 gr


Introduir una recerca lliure en SQLcode : 

Els principals camps que podeu utilitzar són : CoinName (el nom de la moneda), Obv_die (el nom de l'encuny d'anvers), Rev_die (el nom de l'encuny de revers), Pes (el pes de la moneda, si es coneix).

Exemple : Introduir select * from DiviSeries where Obv_die = "CO04" and Rev_die = "A034"  per veure les monedes encunyades utilizant l'encuny CO04 per l'anvers i l'encuny A034 per al revers.