DIVI SERIES

Una Sèrie d’Antoninians de Consagració de Mitjans del Segle III

E-mail: Joaquim Blay Detrell

Descripción: Traianus Decius Divo Typology

Descripción: Traianus Decius Award                          Fes clic aquí o a la imatge per entrar